Sincan Dershane: Sincan "Odtülüler" Dershaneleri | Sincan Odtülüler 2022

0312 418 88 58

0533 647 48 25

Kamuoyu Duyurusu

Marka Tescil Belgesi - M.E.B Ruhsatı

Fiyat Al

Detayları mı merak ediyorsunuz ?

Sizi Arayalım

Müsait mi değilsiniz? Biz arayalım.

Odtülüler Dershanesi

Odtülüler Dershanesi, yönetici ve uzman ekibiyle bilgiye aç öğrencilerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Eğitimin yaşamın her alanında önemini bilen Ankara Butik Dershanesi az öğrenciyle “saygın bir toplum” yaratma fikriyle yoluna devam etmektedir. Öğrenciler bilgi seviyelerine, öğrenme hızlarına göre oluşturulan aile sıcaklığındaki sınıflarda eğitim almaktadır. Öğrencilerin başarılarını en üst seviyeye çıkartabilmek için elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışan Ankara Butik Dershanesi öğrencileriyle tek tek ilgilenmektedir. Ek olarak anlaşılamayan dersler için mevzu tekrarları ve birebir biroldukça etüt imkânı ile Ankara Butik Dershanesi hizmet vermektedir. Öğrencilerin öğrendikleri detayları kalıcı hale getirmek için çeşitli hafıza teknikleri öğretmektedirler. Bu teknikler yardımıyla öğrenci öğrendiği bilgiyi unutma problemiyle karşı karşıya gelme olasılığını en aza indirgenmiş olacaktır. Bu da öğrenci de sınava kadar daha rahat bir süreç geçirmesine sebep olacaktır. Ankara Butik Dershane öğrencilere ve ailelerine dersler haricinde da birçok mevzuda da yardımcı olmaktadır. Öğrencileri için imtihan kaygılarını en aza indirmek, hedeflerine odaklanmaları için rehberlik hizmeti verirken, velilere de öğrencilerine bu süreçte iyi mi destek vermeleri icap ettiğini, öğrenci motivasyonunu dershane dışında nasıl yüksek tutulabilir şeklinde konularda bilgilendirme yapmaktadır. 

Sincan Odtülüler Dershanesi / Etüt Merkezi

SİNCAN BUTİK DERSHANE

Butik Dershane Öğrencinin hem küçük gruplarda çalışmasını Hem de Veriminin artmasına olanak…

TARİH COĞRAFYA DERSLERİ

Çeşitli göz egzersizleri vasıtasıyla göze ritim kazandırmaya, göz algılama kapasitesini…

HAFIZA PROGRAMIMIZ

Hafıza programımız ile bireylerin beyni etkin kullanma taktiklerini ve beyni etkin kullanma…

MESLEKİ TERCİH

Öğrencilerin önündeki en büyük problemlerden birisi de kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda…

SINAV KAYGISI

Sınav öncesi kaygılanma ve motive olamama durumu öğrencinin hata yapmasına neden olmaktadır.

VERİMLİ DERS TEKNİKLERİ

Eğitsel rehberlik genel olarak verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısıyla başa çıkma gibi…

DİKSİYONUN ÖNEMİ

Seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve coşku duraklarının hakkını vererek söyleme biçimi

DUYGUSAL ZEKA

Duygusal zeka, kendi duygularımızı anlamak ve pozitif olarak bu duyguları yorumlak..

İLETİŞİM ÖĞRENME TEKNİKLERİ

Kaynak ve alıcı arasında iletişim kurulabilmesi için kaynağın göndereceği mesajın,alıcı…

TEST YÖNTEMLERİ

Bütün dikkatinizi çözmekte olduğunuz soruya nasıl verebilirsiniz?.

ZEKA

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek..

BEDEN DİLİ

Nitelikli güzel bir konuşma ile başarılı bir konuşmacı olamayabilirsiniz; aslında iyi bir konuşmacı olmak..

Öğrencilik hayatının bazı zorlu dönemleri vardır. Bu dönemlerin en zorlusu, şüphesi sınav dönemleridir. Özellikle bir sonraki aşamaya yani ilköğretimden ortaöğretime ya da liseye geçme sırasında yapılan sınavlar. Sincan etüt merkezi seçenekleri arasında bu dönemde etkili eğitim veren kurumlar vardır. Sınav dönemlerinde öğrencilerin sınav alışkanlığı kazanması çok önemlidir. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak buna hazır olmak, Sincan etüt merkezi seçeneklerinden birine kayıt olmakla mümkün hale gelebilir. Odtülüler Sincan etüt merkezi de bu konuda son derece kaliteli eğitim veren bir kurumdur. 

Öğrencilik hayatı, neredeyse her çocuğun en sancılı dönemi olarak kabul edilir. Aynı şey ebeveynler için de geçerlidir. Hatta bu durum öğretmenlere bile yansır. Okuldan keyif almayan çocuklar, çocuğunun başarısız olmasından dolayı üzülen ebeveynler, derslerin sıkıcı kabul edilmesinden dolayı soğuk davranılan öğretmenler. Bu durum eğitimin kalitesini etkilediği için doğru yöntemleri uygulamak mümkün olmayabilir. Bu noktada devreye dershaneler girer. Dershaneler, öğrenciyi derslere adapte eder, ailenin yükünü hafifletir, okuldaki öğretmenlerin de işini kolaylaştırır. Sincan dershane bakımından içinde çok seçenek barındıran bir ilçe olduğu için bu bölgede dershane bulmak zor değildir.

Kurulduğu günden bu yana pek çok öğrencinin akademik başarısında payı olan Sincan Odtülüler Dershanesi, başarılı bir gelecek nesil yetiştirmeye devam ediyor. Ankara’nın en iyi dershaneleri arasında zirvede yer alan Sincan Odtülüler Dershanesi, benzersiz yöntemleri ile öğrencileri daha başarılı hale getiriyor. Öğrencilerin içinde var olan fakat okulda ortaya çıkartılamayan yetenekler, Sincan Odtülüler Dershanesi’nin tecrübeli ve uzman kadrosu sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Böylece öğrenciler daha başarılı olurken veliler de daha mutlu oluyor. Peki, Sincan Odtülüler Dershanesi hangi yöntemleri uyguluyor? 

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca sık sık karşılarına çıkar önemli bir viraj vardır: Sınavlar. Küçük ya da büyük çaplı fark etmeksizin tüm sınavlar, öğrencilerin geleceğini belirlemek üzerine kuruludur. Bu nedenle söz konusu sınavlardan alınacak puanlar oldukça kritiktir. Ankara Sincan’da yaşayanlar için Sincan kurslar, etüt merkezleri ve dershaneler bakımından zengin seçeneklere sahiptir. Bu bölgedeki öğrenciler için bu durum bir avantaj olarak kullanılabilir. Odtülüler Sincan kurslar ve etütler konusunda öğrencilere yeterli desteği sunabilen bir kurum olarak karşımıza çıkıyor.

Sincan, Ankara’nın en gelişmiş ilçelerinden birisidir. Doğası ile sevilen Sincan, kültür konusunda da oldukça ileri düzeydedir. Bunun en önemli sebebi, akademik alandaki başarılardır. Bu akademik başarılar tesadüf değildir. Başta Odtülüler Dershanesi olmak üzere pek çok alternatif eğitim kurumu, Sincan’da şube açarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla bu bölgedeki kültür seviyesi ve akademik başarı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Başarının artması ve bölgedeki alternatif eğitim kurumlarının çoğalması Sincan dershane fiyatlarının dalgalanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bölgedeki eğitim sektörünün içinde bulunduğu rekabet ortamı da Sincan dershane fiyatlarını etkilemektedir. Peki, Sincan dershane fiyatları ne kadardır ve Sincan dershane fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Sincan LGS Kursu

Sincan LGS kursu, iyi bir liseye erkenden hazırlanmak isteyen öğrencilerin ilgi odağıdır. Rekabetin arttığını gözlemleyen öğrenciler boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmek için kurslarda zaman harcar. Buralarda kontrollü çalışmanın ve odaklarının bozulmadan konu pratiği yapmanın avantajlarını yakalarlar. Kurs içerisinde verilen eğitimler, branşlarına yıllarını vermiş uzman öğretmenler tarafından aktarılır. Sincan LGS kursu veren öğretmenler birebir iletişimin önemini bildiği için öğrencilerle diyalog kurmaktan kaçınmazlar.

Aksine her bir öğrenciyi analiz ederek eksiklerini ortaya çıkarır. Bu eksiklikler ailelerle de paylaşılarak ortak olarak yapılması gerekenler belirlenir. Öğrencileri gelecekte iyi bir meslek sahibi olabilmek için yetiştiren bu kurslar, bilginin derinlemesine anlatılmasıyla zenginleştirilir. Daima kendini güncelleyen yapısıyla ön plana çıkan Sincan LGS kursu, müfredatı takip eder. Son yıllarda çıkmış soruların analizlerini yaparak öğrencileri bilgilendirir. Böylelikle öğrenciler soru tarzlarına sınavdan önce alışarak zorluk çekmezler. Zaman yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair tavsiyeler veren öğretmenler, kısa zamanda daha verimli çalışmanın yollarını sunar.

Sincan LGS Kursu ile Her Zaman En İyiye

Sincan LGS kursu, programlı bir eğitim planıyla döneme başlangıç yapar. Yerinde ders anlatımlarının yanı sıra online içeriklerin öğrencilere aktarılması, bilgi çeşitliliğini artırır. Derslere, konulara ve sorulara farklı açılardan bakmayı öğreterek akademik bir kişisel görüş yaratır. Kurslar, faaliyete geçirdiği aktiviteleri ve uygulamaları eksik bilgiyi yerine koymak için sunar. Çalışma azmini içsel olarak kontrol etmeye yardımcı olan koçluk hizmetiyle de öğrenciyi motive eder. Sincan LGS kursu, öğrencileri bilgiye ulaşma topluluğunun bir parçası yapmayı hedefler.

Yani her öğrenci kurs içerisinde akranlarından daha istekli olmak için çabalar. Bunu başarmak için etkileşimli ve işbirlikçi öğrenmenin yolları uygulamaya koyulur. Gerektiğinde ders sonunda öğrenciler kendi aralarında konuyu tartışarak birbirlerine yeni şekillerde aktarır. Bazen de akıllı tahtalardan yönlendirilen soruları sınıfça çözmeye çalışırlar. Öğretmenlerin her öğrenci için olumlu tutumları da onları derse ilgi duyma konusunda motive eder. Sincan LGS kursu çok yönlü bir eğitim için tüm kaynaklarını strateji geliştirmeye harcar. Bu stratejilerle akademik başarının artırılması hız kazanır.

Sincan Dershaneler

İstedikleri seviyesini yakalamak ve kariyer planlamasını düzgün yapmak isteyen öğrencileri sadece okulda aldıkları eğitim ile sınırlı kalanlar ve dershane ile okul eğitimini sentezleyenler olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Bu sınıflandırmada tabi ki okul başarısını doğru ve profesyonel destek sunacak bir dershane ile paralel olarak yürütecek bir öğrenci sadece okul eğitimiyle yetinecek öğrenciye nazaran daha başarılı olacaktır. Başarıyı hedefleyen bir öğrenci pek tabi dershane seçimi yaparken seçici ve araştırmacı davranacak, hem eğitim öğretim olarak kendini kanıtlamış, hem de kariyer planlaması açısından öğrenciye katacağı ekstralar olan kurumsallaşmış, şubeleşmiş bir dershaneyi tercih etmek isteyecektir. Odtülüler Dershanesi olarak Sincan şubemizin başarıları ile gurur duyarken ne denli doğru bir kadro ile çalıştığımızı her yıl ki sınavlardan sonra görmüş olduk. Sincan ilçesinde çeşitlilik gösteren dershane fiyatları içerisinde velilerimize ve öğrencilerimize Sincan standartlarına uygun bütçelerini zorlamayacak fiyatlar sunarken aynı zamanda sıradanlaşmış eğitim kalıplarını yıkarak öğrencilerimize başarının kapılarını teker,teker nasıl açacakları hususunda yol gösterici olmayı bir görev olarak kabul ediyoruz.

 

Gelişen ve değişen ülke eğitim sistemine entegre etmek istediğimiz Sincan şubesindeki her bir öğrencimizi kendi kapasite ve uygunluğu içerisinde değerlendirerek, zamanla ortaya çıkan bireysel istatistiklerini de göz önüne alarak, Öğrenci bazlı, kişisel eğitim öğretim tarzı belirlemekteyiz. Kalıplaşmış sistemler bazı öğrenciler için eksik kalırken bazıları içinde fazla gelebilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin gelişim ve faaliyet raporları ile ilgili rehberlik çalışmalarımızı fazlasıyla önemsiyor, bu konuda edindiğimiz raporlamadan yola çıkarak, kurum ilkelerimizin başında gelen “kişiye özel”  eğitim sistemimizi günden güne geliştiriyoruz. Sınavlardaki başarılarımıza olumlu olarak yansıyan bu sistem sayesinde doğru yolda olduğumuzu görmek bizi mutlu ederken öğrencilerimizi de hedeflerine ulaştırıyor.

 

Sınava hazırlık, beraberinde birtakım kaygı ve stres getirebilen, doğru yönetilmesi gereken hassas bir süreçtir. Öğrencilerimizin genç insanlar olduklarını da dikkate aldığımızda bu süreçte en büyük desteği  aileleri ile birlikte yönetebilme kabiliyet ve tecrübesine sahip eğitim öğretim kadrosuna sahibiz. Özellikle Sincan şubesi kadromuzda yer alan eğitimcilerimiz, hem tecrübeleri ile çocuklarımıza yol gösterme becerisi barındırıyorken, aynı zamanda da onlarla kurdukları güven bağı sayesinde gelişimlerini hep daha ileri seviyelere taşımaları konusunda uzmanlaşmışlardır.

Sincan Butik Dershane

Bir üniversiteye veya liseye girmek günümüzde oldukça zorlaştı. Rekabetin artması ve kontenjanın azalması zorlu sınavları daha mücadeleci hale getirdi. İyi bir gelecek için artık öğrencilerin gerekli beceri ve bilgiyi edinerek yüksek nitelikli bireyler haline gelmesi gerekir. Bunun içinse okulların yanı sıra dershanelere de ihtiyaç vardır. Sincan butik dershane ise sıradan dershanelerden ayrı olarak az sayıda öğrenciyle ders dinleme imkânı verir. Bu sayede hem öğretmenler öğrencileri ile daha iyi iletişim kurabilir hem de öğrenciler daha az dikkat dağınıklığı yaşar.

Sincan butik dershane, öğrencileri daha fazla bilgi öğrenmeye ve her açıdan gelişmeye davet eder. Konuları daha iyi kavrayan ve motive olmuş öğrenciler sınavlara daha iyi hazırlanabilir. Uzman öğretim üyelerinden oluşan çok çeşitli bir topluluğa sahip Sincan butik dershane, hayal edilen mesleğe kavuşmaya yardımcı olur. Dershanede eğitim almak, doğru programlarla zamanın ve kaynakların en iyi şekilde kullanımını öğretecektir. Böylelikle öğrenciler eğitim ve öğretim yılını verimli olarak tamamlayabilecekler.

Sincan Butik Dershane Avantajları

Sincan butik dershaneye kayıt olmanın birçok faydası vardır. En belirgin özellik mevcut bilgi düzeyinin aşama aşama geliştirilmesidir. Sınıf dersleri, uzman eğitimcilerin deneyimlerine ve araştırmalarına dayalı olarak aktarılır. Ayrıca, bilgi sahibi olmadığınız durumlar hakkında ipuçları verebilir. Öğretilen konular hakkında daha kapsamlı bakış açısı kazandırarak sorunlara çözüm bulma aşamalarını gösterir. Yaş ve deneyim düzeyi ne olursa olsun yeni beceriler ve bilgiler edinme fırsatı Sincan butik dershanelerde her zaman kazanılabilir. Öğrencilere mutluluk getirecek kariyeri kazandırmayı hedefleyen kurumlar, derece yapmayı kolaylaştırarak akademik uğraşlara yön verebilir.

Öğrencilerin ilgi duyduğu alanlar ve dersler öğretmenler tarafından analiz edilerek gelecek hakkında tavsiyeler verilir. Bu tavsiyeler öğrencilerin kendini keşfetmesinde oldukça önemli olacaktır. Sincan butik dershane, öğrencilerin kendine ve geleceğe dair bir yatırım yapmasını sağlar. Aynı zamanda koçluk hizmetiyle hayatı daha iyi anlayarak çıkacak sorunlara karşı hazırlıklı olmayı öğütler. Uzun süren eğitimler karşılığında daha iyi bir birey olarak öğrenciler topluma kazandırılır. Alınan eğitim öğrencilere yeni kapılar açarak o kapıları değerlendirme fırsatı tanır.

Ankara Sincan Dershane Önerileri

Ankara Sincan Dershane önerilerini araştıran veliler, çocukları için en doğru tercihi yapmak ister. Bu nedenle Ankara Sincan civarındaki nitelikli eğitim kurumları hakkında öneri toplarlar. Üniversite veya lise sınavına birkaç yıl öncesinden başlayan öğrenciler sınav çalışmasının son yıla bırakan öğrenciler arasında daha başarılı olmaktadırlar. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan ara sınıf öğrencilerine kursa yazılmaları önerilir.

Veliler, Ankara Sincan Dershane önerileri içerisinde en iyi eğitim veren dershaneleri araştırıp fiyat almaktadırlar. Eğitim sektöründe lider olan Odtülüler etüt merkezi ara sınıf öğrencilerinin ve son sınıf üniversite hazırlık öğrencilerinin eğitimlerine önem verir ve hazırlık süreçlerini yönetirler.

Ankara Sincan Dershaneleri

Öğrencilerin konuları daha iyi anlayabilmesi için teorik derslerden sonra muhakkak soru uygulaması yapmaları gerekmektedir. Ankara Sincan dershane önerilerine göre fen dersleri işlendikten sonra konu ile ilgili deney yaptırılması öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlar ve kurumlarda da bu özellik aranır. Birçok eğitim kurumunda fen dersleri için laboratuvarlar kurulmuştur. Burada öğretmenler eşliğinde öğrencilere deneyler yaptırılarak konunun pekiştirilmesi amaçlanır. Bu sayede öğrenciler hem yazdıklarını ve duyduklarını hem de gördüklerini unutmamış olurlar.

Ankara Sincan dershane önerileri veren eğiticiler, bilgi ve becerilerini soru çözerken kullanabilen öğrencileri sınav hazırlık süresince verimli bir şekilde değerlendirmiş olmalarını hedeflerler. Uzman branş öğretmenleri dershanelerde hem soru çözümü süresinde hem de etüt saatlerinde öğrencilerle birebir ilgilenerek konu eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olurlar.

Dershane Önerileri

Ülkemizde öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden biri olan matematik dersi uzman öğretmenler tarafından öğrencilerin anlayabileceği yöntemler keşfedilerek anlatılır ve bu sayede matematik dersinde başarılı olmaları hedeflenir. Ankara Sincan dershane önerileri araştıran öğrenciler, iyi bir başarı sağlamak için öğretmenlerin verdiği ödevleri zamanında yaparak konuyu pekiştirme şansını yakalarlar.

Düzenli bir şekilde çalışma yapan öğrenciler konuyu daha iyi pekiştirerek soru çözerken zorlanmazlar. Bu sayede üniversite hazırlık sürecini iyi yöneten öğretmen ve öğrenciler Bir uyum içerisinde çalıştıklarında başarı yüzdesi de artmaktadır. Ankara Sincan dershane önerilerinin içerisinde yer alan Odtülüler dershanesi, öğrencilerin başarılı olması için yıllardır hizmet etmektedir.

Sincan Güncel Dershane Fiyatları 2022

Bünyesinde bir matematik müzesi bulunduran Sincan, dershane tavsiyesi Sincan arayışında pek çok iyi seçenek sunar. Liselere, üniversite sınavına ve mesleki sınavlara hazırlık aşamasında Sincan’da kaliteli pek çok dershane bulunmaktadır. Geleceği daha sağlam temeller üstüne kurmak için sağlam bir eğitim almak gerekir. Nitelikli bir okula gidebilmek için LGS sınavına girmek zorunludur. Aynı şekilde bir üniversite okumak, bir kurumda işçi ya da memur olmak için sınava girmek mecburidir. Meslekle ilgili yükselmek içinde sınava girmek zaruridir.

Örgün öğretimin eksik yönlerini kapatan dershaneler, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarında etkilidir. Ülkemizde genelde yapılan tüm sınavlar, ÖSYM tarafından ülke genelinde, belirlenen gün ve saatte yapılır. Her sınavın kazanılması için belli bir puanı aşmak ve barajı geçmek gerekir. Bu sınavlara daha sağlıklı ve verimli çalışmak için Sincan’da yaşayan veliler, dershane tavsiyesi Sincan aramalarına başlar.

Dershane açısından pek çok iyi seçenek olsa da, en iyisini bulmak için aileler geniş bir araştırma yapar. Dershane arayışında sadece arkadaş tavsiyesi ya da uygun fiyatlı olması, dershane seçiminde yapılan genel hatalardandır. Dershaneler bizzat gidilip görülmeli, öğretmenler, yönetim, dershanenin bina ve derslik yapısı hakkında bilgi alınmalıdır. Bir dershanenin en büyük gücü, eğitmenlerinin kalitesi ve sağladığı imkân ve avantajlardır.

Dershanelerin Avantajları

Dershaneler, kendi bünyelerinde oluşturdukları farklı eğitim teknikleriyle, daha planlı ve verimli ders çalışma ortamları yaratarak, hedeflere ulaşmada kolaylık sağlar. Etütler, psikolojik ve rehberlik danışma hizmetleri öğrencileri motive etmek için yapılan çalışmalar, öğrenci koçluğu gibi hizmetler, dershane tavsiyesi Sincan araştırmalarında önem taşır. Öğrencinin ihtiyacı olan her şeyi sağlayan dershane daha çok tercih edilir.

Bir bireyin topluma yararlı olması için kendisini geliştirmesi ve iyi bir eğitim alması gerekir. Kendisine faydası olmayanın ne başkasına, ne de topluma bir yararı olur. Dershaneler verdikleri eğitimle öğrencilerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlarken, kişisel gelişimlerine de destek olur. Öğrenciler hem bilgi açısından hem de ruhsal yönden sınavlara en iyi şekilde hazırlanır.

Sağlıklı Bir Dershane Seçimi Yapmak

Sınav dönemlerine yakın zamanlarda artan dershane aramaları pek çok soruyu beraberinde getirir. Öncelikle sorular soru şudur. Bir dershane eğitimine ihtiyacım var mı?

Bir dershaneye ihtiyaç olup olmadığının kararını en iyi öğrencinin kendisi verir. Dersi derste anlayan, okuldaki sınavlarına yüksek notlar alan öğrencinin dershane ihtiyacı olmayabilir. Ancak örneğin Sincan’da yaşayan ve dersleri pek parlak olmayan bir öğrencinin sınav hazırlığında dershane tavsiyesi Sincan aramaları başlayabilir.

Dershanelerin örgün öğretimde oluşan eksiklikleri tamamlaması önemlidir. Bir öğrencinin hedefi, gireceği sınavı istediği dereceyle kazanarak istediği okula girmektir. Bunun için kendisiyle aynı hedefi ve hayali paylaşan binlerce öğrenciyle rekabet içinde olacaktır. Bunun için de bir dershaneye ihtiyaç duyulur.

Dershane Seçiminde Yapılan Hatalar

İyi bir dershane arayışında bazı hatalar yapılmaktadır. Genel olarak yapılan en büyük hata, dershaneye kayıt olmuş bir öğrenci ve velisinden alınan tavsiyeye uymaktır. Kayıt olunan dershane, diğer öğrencilere hitap etmeyebilir ve tavsiye eden arkadaş, belli bir kampanyadan faydalanmak ( arkadaş kaydında indirim almak) için tavsiye ediyor olabilir. Bu yüzden dershane tavsiyesi Sincan araştırmalarında sadece arkadaş tavsiyesiyle dershaneye yazılmak hatalı bir seçim olabilir.

Dershane seçiminde yapılan bir diğer hata da ucuz fiyata eğitim veren dershaneleri tercih etmektir. Belki eğitim veren öğretmenler iyidir ama kullanılan kaynak ve gereç kısıtlıdır. Pek çok kaynağı velilerin piyasadan bulması gerekir ki kitapların pahalı olması nedeniyle ucuz eğitim daha da pahalıya mal olabilir. Ücretleri yüksek olan ve başarıları tescillenmiş dershanelere baktığımızda, teknolojinin çok iyi kullanıldığı, ders kaynaklarının uzmanlarca hazırlandığı görülür. Öğrenciler daha verimli ders çalışır. Bir diğer hata ise fiyatı ya da eğitimi iyi diye evden ya da okuldan uzak bir dershane tercihi yapılmasıdır. Uzun mesafe, okul, dershane ve eve yetişmek zorunda kalan öğrencinin daha fazla yorulmasına neden olur. Dershaneye ya da eve geç kalabilir. Yorgun olduğundan evde ders çalışamayıp ödevlerini yapamayabilir. Bu nedenle dershane, zaman kaybı yaşamamak için eve ya da okula yakın olmalıdır.

Dershane tavsiyesi Sincan ve bölgesinde pek çok dershane olsa da kaliteli bir dershanenin faydası daha çoktur. Bir dershanede karar vermeden evvel şu sorulara yanıt alınmalıdır.

 • Dershanenin geçmiş sınavlarda başarıları neler? Dereceler, kazandıkları okullar ve

bölümler?

 • Odak noktaları başarılı öğrenciler mi yoksa dershane genelinde eğitim alan tüm

öğrenciler mi?

 • Rehberlik hizmetleri var mı? Öğrenciler tercihlerinde doğru yönlendiriliyor mu?
 • Eğitmen, öğrenciler ve öğreticiler alanlarında uzman mı? Kaç yıldır dershane eğitimi

veriyorlar?

 • Öğrencilerle birebir ilgilenme çalışmaları var mı? Anlaşılmayan konu tekrarları ve soru

çözümleri talep halinde tekrarı yapılabiliyor mu?

 • Yılda kaç deneme sınavı yapılıyor? Bu sınavlar sonucu öğrencilere uygulanan özel bir

çalışma programı var mı?

 • Cep telefonu serbest mi?
 • Hangi ders çalışma teknikleri kullanılıyor? Etütler yeterli mi?
 • Derslikler kaç kişilik? Sınıflarda eğitim rahat mı? Sınıflar geniş ve temiz mi? Düzenli

olarak havalandırılıyor ve hijyen kurallarına uyuluyor mu?

 • Dershane-okul-ev arasındaki mesafe ne kadar?
 • Psikolojik danışmanlık hizmeti var mı?
 • Aile ile düzenli iletişim kurup bilgilendirme yapılıyor mu?
 • Öğretmen kadrosu yeterli mi? Acil durumlarda yedek öğretmenler ders verebiliyor mu?
 • Ücret ödeme sistemi nasıl? Ek ücret talebi var mı? Verdiğiniz ücret ile dershane beklentileriniz orantılı mı?
 • Kayıt aşamasında verilen vaatler yerine getiriliyor mu? ( Bu bilgi diğer öğrenci ve

velilerinden alınabilir.

Dershane tavsiyesi Sincan arayışınızda aklınızda olan tüm sorulara yanıt bulmanız gerekir. Eğitime destek veremeyecek, bir biranın üç beş odasında, yetersiz kaynaklarla eğitim veren dershane tercihi, yarardan çok zarar getirir.

Dershaneler için Yapılan Yorumlar

Bir dershane hakkında en iyi kaynaklardan biri dershane için yapılan yorumlardır. Arama motoruna Sincan Dershaneleri olarak yazıp arama yaptığınızda, liste halinde dershane isimleri çıkacaktır. Bu listeleri incelediğinizde dershaneye puan verme, web sitesini ve iletişim bilgilerini görmek ile hakkında yapılan yorumları okuma imkânı bulunur. Bu yorumlar olumlu ya da olumsuz olmaktadır. Dershanelerin eksileri ve artıları bu yorumlarla daha iyi belirlenir. Bu yorumlara dayalı olarak dershane eksik yönlerini tespit eder ve olumluya çevirmek için çalışmalarda bulunabilir. Olumsuz yorumlar bu durumda eleştirel olsa dahi yapıcı bir etkiye sahiptir.

Daha İyi Bir Eğitim Ve Gelecek

Güçlü ve refah bir gelecek için eğitim almak önemlidir. Eğitim almanın yanında hangi okulda eğitim gördüğünüzde önemlidir. Her şeyden önce yapmaktan mutluluk duyulan bir meslek seçilmelidir. Hedef belirlenmeli, ona göre hareket edilmelidir. Yeteneğin olduğu alanda bir meslek belirlemek daha doğru olur. Özellikle üniversite sınavı, bir mesleği seçmenin en önemli adımıdır. Sınava girmeden evvel hangi mesleği tercih etmek istediği belirlenmeli ve bu mesleğin neler kazandırabileceği anlaşılmalıdır. Dershane tavsiyesi Sincan, üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanmanızı sağlayan dershanelerle iyi bir eğitim verir. Özellikle aile mutlu olsun ya da çevredekiler “İyi bir bölüm kazanmış” desinler diye okul tercihi yapılmaz. Sözel ya da sayısal bölümlerden birinde iyi olan öğrencinin, iyi olmadığı alandaki bir okulu tercih etmesi hatalı olur. İstenilen yer kazanılmadığındı da yıl boşa gitmesin diye ilgi duyulmayan bir okula kayıt yaptırmak da yanlıştır.

Herhangi bir yetenek ya da ilgi olmadığı halde hukuk, tıp, mühendislik gibi toplumda itibarlı görülen mesleklerin tercih edilmesi de hatalıdır. Aile ya da çevre baskısı yüzünden bulunduğunuz ortamdan kaçmak için puanın yetmediği ve sevilemeyecek bir okulu tercih etmek de hatalıdır. Özellikle üniversite tercihi hayatın dönüm noktalarından biridir ve sağlıklı kararlar alınması gerekir. Öğrencinin aldığı her karar kendisine aittir. Okul tercihinde en çok istenilen okul veya bölüm listenin en üst sırasında olmalıdır. Ayrıca alanla ilgili seminerler, sertifika ve kurs programlarına katılarak mesleki alanda gelişim sağlanması da gerekir.

Dershane tavsiyesi Sincan dershanelerinde KPSS, TUS, DUS ve ALES gibi mesleğe dayalı sınavlara ait kurslar da verilmektedir. Mesleki sınavlar biraz daha zordur. Rakiplerin arasından sıyrılıp alanda uzman olmak için bu dershaneler büyük yarar sağlayacaktır.

Bir bireyi en iyi tanıyan öncelikle kendisidir. Hayalleri hedefini belirler ve bu yönde çalışmalarını yapar. Dershaneler, sadece örgün bir okulda eğitim gören öğrencilere değil, bir hedefi olan üniversite mezunlarına da eğitim verir. Kendisini daha iyi tanımak ve kişisel gelişimlerini geliştirmek isteyenler için dershanelerin kişisel gelişim kursları vardır. Bu kurslar son yıllarda çok talep görmektedir.

Kişi kendi potansiyelinin farkına varır. Kendisini nasıl geliştireceğine dair teknikleri öğrenir ve yapabilecekleri hakkında kendisini daha iyi tanır. Algısını ve farkındalıklarını tespit eder. Hedeflerini belirler. Bir zorlukla karşılaştığında nasıl çözüm üretebileceğini öğrenir. Anlık yaşamak yerine ileride neler olabileceğine dair öngörü yeteneğini geliştirir. Bir sınava ya da mesleğe yönelik kursların yanında kişisel gelişim kursları veren dershanelere de gidilmesi yararlı olur. Kişisel gelişim kursları kişinin özgüvenini, öz saygısını ve motivasyonunu artırırken başarılarında artış sağlar. İnsanlarla ilişkileri daha olumlu hale gelir. Dershane tavsiyesi Sincan kurslarında belli bir plan ve program dâhilinde çalışmayı da öğrenir. Bu da kendisinin daha gerçekçi hedefler belirleyerek, onları gerçekleştirmek için daha sağlam adımlar atmasını sağlar.

Sincan Dershaneler

Sincan’da Sincan dershaneler olarak araştırma yaptığınızda, ülke genelinde tanınan pek çok dershanenin bir şubesinin olduğunu görmektesiniz. Ayrıca adını hiç duymadığınız ve sadece Ankara ya da Sincan’da faaliyet gösteren pek çok özel dershane de hizmet vermektedir. Bir dershanenin ana amacı, öğrencinin istediği alanda başarısına katkıda bulunmaktır. Bir dershane arayışında olan öğrenciler ya da mezun durumdaki kişiler, kendilerine en uygun dershane tercihini yapmak için bu dershaneler arasından kendine uygun olanı belirlemek durumundadır.

Daha az sınıf mevcuduyla ve özel ders yapabilme imkânıyla kitle dershanelerine oranla daha çok tercih edilen butik dershaneler, biraz yüksek ücretle hizmet verir. Butik dershanelerde ders tekrarları, soru çözümleri daha iyi yapılabildiğinden ayrıca özel ders alınmasına imkân tanımamaktadır.

Okulda ve kitle dershanelerde umduğunu bulamayan öğrenci ve velisi, eksik olunan dersleri tamamlamak için özel ders veren öğretmenlerden, saatlik ücret ödeyerek ders alabilir. Bu da hem dershaneye hem de özel öğretmene ücret ödenmesine, eğitimin daha pahalıya mal olmasına sebep olur. Eğitim sistemlerinin daha uygun olması nedeniyle Sincan dershaneler arayışında butik dershaneleri daha tercih edilir kılmaktadır. 

Sincan dershaneler pek çok sınav kategorisinde hizmet verir. Bu yüzden Sincan’da ikamet ediyorsanız ya da başka bir mahalle ya da ilçede oturup Sincan’daki dershaneleri tercih ediyorsanız, kendiniz için en iyisini bulmanız gerekir. Dershaneler hem konularla hem de psikolojik bakımdan sınavlara hazırlar.

Ev ortamında ya da okulda ders çalışmak ya da konuları anlamanın mümkün olmadığı durumlarda, dershaneler destek olarak arayışımıza çıkar. Her ev ortamı farklıdır. Kimi aileler çocuklarının her türlü gelişimiyle yakından ilgiliyken, bunu her aile için söylemek mümkün olmayabilir. Derslerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ya da çocuğunun okul durumuyla ilgilenmeyen bir velinin başarıda katkısı olduğu söylenemez.

Dershaneler pek çok bakımdan velileri sorumluluklarından kurtardığı için de tercih sebebidir. Ders anlatımları, soru çözümleri, anlaşılmayan konuların tekrarı, birebir ders işlemek ve anlaşılmayan soru çözümleri de dershaneleri cazip kılar. Farklı yerlerden gelen öğrencilerin kaynaşması ve yapılan etkinlikler de sosyalleşmeye katkı sağlayacaktır.

Dershane seçimi sırasında Sincan dershaneler olarak arama yaptığınızda hem ders hem de sosyalleşme bakımından beklentileri karşılayan dershaneler karşınıza çıkar. İçlerinden en doğru tercihi yapabilmek için dershanenin eğitim bakımından neleri vaat ettiğini bilmek önemlidir. Dershane hakkında ayrıntılı bir araştırma yapılmalıdır. Ders eğitim teknikleri, ders dışı faaliyetlere yönlendirme, kendi televizyon yayını olup olmadığı ve kaynakların oluşturulma sürecinin bilinmesi gerekir. Dershaneler genelde Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü yayınlar üzerinden ders yaptırırken, daha köklü olanların kendi yayınevleri ve televizyonları olabilir.

Ders kitapları ve soru bankaları, dershanenin uzman öğretmenleri tarafından hazırlanır. Yine uzman öğretmenlerin hazırladığı ders videoları ile konu anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Dershanelerde, dersler sırasında anlaşılmayan konuların tekrarları öğretmenler tarafından tekrarlanabilir ya da videolarla desteklenebilir. Bu da öğrencinin istediği saatte derslerini tekrarlama imkânı sağlar.

Veli Bilgilendirmeleri

Dershaneler, öğrenci velilerine çocuklarının eğitim durumu hakkında bilgi vermekten de sorumludur. Geliştirdikleri sistemlerle velilerin de web sitesi üzerinden sisteme girişi sağlanmakta, veliler çocuklarının ders durumunu, derslere katılımını, devamsızlık durumlarını,  gelişimini, kaç soruya doğru yanıt verdiklerini ve deneme sınavlarında aldıkları notları görebilmektedir. Sincan dershaneler velilere düzenli bilgilendirmeler yapmaktadır.

İletişimde olmak sadece dershanenin görevi değildir. Ebeveynlerinde çocuklarının durumunu yakından takip etmesi gerekir. Dershane ile düzenli iletişimde kalmalı ve herhangi bir sorun halinde çözümü için işbirliği yapmalıdır.

Öğrencilerin Sorumlulukları

Bir öğrencinin en büyük sorumluluğu uygun dershane bulunup, kayıt olunduktan sonra başlar. Öğrencinin sorumlulukları;

 • Derslere düzenli katılmak ( Devamsızlık yapmamak)
 • Deneme ve seviye tespit sınavlarına katılmak
 • Öğretmenlerine ve arkadaşlarına saygılı davranmak
 • Dershanenin belirlediği kurallara uymak ( Derste cep telefonu kullanmamak ve sigara

içmemek vb.)

 • Kendisini, arkadaşlarını ve öğretmenlerini tehlikeye atacak tutum ve davranışlardan

kaçınmak

 • Ödevlerini zamanında ve istenilen sürede teslim etmek
 • Etütlere, sosyal sorumluluk projelerine ve motive çalışmalarına katılmak
 • Derslerde huzur ve düzeni bozacak davranışlardan kaçınmak
 • Derse katılamama durumunda gerekçesiyle birlikte dershane yönetimine bildirmektir.

Sincan dershaneler öğrencilerini yakından takip eder.

Kendinize yarar sağlayacak bir dershane arayışına girdiğinizde, birbirinden kaliteli pek çok dershane ile karşılaşmanız mümkün. Üstelik hepsi en iyi eğitimi ve başarıyı vaat ederken, tercih yapmak daha zor gelecektir. Öğrencinin ya da sınava hazırlanan kişinin başarı sağlamasında dershanelerin katkısı büyük olsa da, en büyük güç önce kendisindedir.

Bir hedefi olmayan, kendini hayatın olağan akışına bırakmış, kendi içsel ve dışsal nedenlerden bozuk psikoloji ve motivasyon sahibi kişinin başarılı olması beklenemez. Sincan dershaneler kişinin önce kendi potansiyelinin farkına varmasını sağlar. Dershaneye kayıt olduktan sonra yapılan deneme sınavları ile derslerdeki ve konulardaki eksileri ve artıları belirlenir. Ders programlarının kişiye özel oluşturulması ve dilediği kadar soru çözümü yapabilmesi de dershaneleri tercih edilir kılmaktadır.

İnsanlar hayatları boyunca pek çok sınava girer. Bu sınavlar hedeflerine biraz daha yaklaştırır. Ortaöğretim sınavları, liselere geçiş sınavları, üniversiteye giriş sınavları, mezun olduktan sonra girilen sınavlar, kişinin hayatında dönüm noktasıdır. Geleceğin şekillendirilmesinde girilen ve başarılan sınavlar önem taşır.

Her dershane başarı vaat eder. Başarıyı gerçek kılmak için de öğrencinin kendi gayreti yanında iyi bir eğitim alması gerekir. Sincan’daki dershaneler de başarı vaat eder. Tüm dershaneler arasından da en iyi dershaneyi bulmak gerekir. 

Konuşmayı Başlat
Whatsapp
Merhaba, Odtülüler Eğitim Kurumu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
05336474825
Anında Bilgi Alın

  Telefon Numaranız

  X
  Anında Bilgi Alın